Izinkampani zokuphatha utshalomali phambili - Phambili utshalomali

Izwe zokuphatha accounting elinezindawo CPAs okungaphezu kokugwema, okusho indlela eya phezulu ngokuvamile more evulekile eya CPAs. Benjamin Musau iyinhlangano Advocate Kenya kanye Ukuphatha Partner of BM Musau & Co, Advocates, isikhundla aye aphethwe kusukela 1999.
Ukuqaliswa kokusebenza Kwezinhlelo Zikahulumeni Ezisemqoka. UMongameli uJacob Zuma uhole ithimba lezithunywa zikaHulumeni waseNingizimu Afrika ebelihambele Inkomfa yama- 36 Ejwayelekile Yezinhloko Zemibuso Yenhlangano Ethuthukisa Amazwe aseNingizimu ne- Afrika ( i- SADC) ebanjwe kusukela mhla zingama- 30 kuya mhla zingama- 31 kuNcwaba ngaphansi kwendikimba ethi: “ Ukunxenxwa Kwezinsiza. Namuhla Kharkiv National University of Economics kuyinto ehamba phambili ezikhethekile ephakeme semfundo eMpumalanga Ukraine, esihlinzeka uhla egcwele services zemfundo kwetfula ukuqeqeshwa multistage, ukuphinda uqeqesho kanye nokuqeqeshwa ngokwengeziwe ongoti 26 amakhono amagatsha anjalo yolwazi. Going through the process takes dedication and sacrifice that all the big firms recognize and reward.


Zulu Vocabulary Click on letter: GT- Google Translate; GD- Google Define; H- Collins; L- Longman; M- Macmillan; O- Oxford; © or C- Cambridge GT GD C H L M O a. Izinkampani zokuphatha utshalomali phambili.

Consultant Rapha Solomon Light Ending terrorism, war, starvation, unemployment, poverty, crime, malnutrition and improving resources, products and longevity wisely with discretion – Earth' s Solutions. Izinkampani kulindeleke ukuthi ziguqule noma ziphucule amahositela ukuze abe yizindlu ezisesimweni sokuhlalisa imindeni, nokuthi futhi kube namagumbi azohlalisa umuntu ngayedwa egunjini ngalinye futhi kulekelelwe abasebenzi basezimayini ukuthi bazitholele izindlu okungezabo.

IZINKAMPANI-ZOKUPHATHA-UTSHALOMALI-PHAMBILI