Izincwadi ezingcono kakhulu zokufunda ngokuhweba kwangaphambili - Ezingcono kakhulu

Zichayeké esimweni lapho zifunda khona ulimi olungcolile nezinye izinto ezimbi. Enye inkinga enkulu ubumpofu.

Uyavuma: “ Sibhekana nezinkinga zokuthi ekhaya kunobudlova nokuluthwa yizidakamizwa okuzithinta ngokuqondile izingane. UMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga bagida emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zalelibandla kukhetho oluzayo olwe Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center.
Ukhushuzela esibunjini sami esingafakwe phenti. Kanti ngokuhamba kwesikhathi, ukuphuza utshwala ngokweqile kungalimaza ubuchopho, inhliziyo,.

Uhambo lwami engingasoze ngalukhohlwa mhla ngisuka empangeni ngibheke ophongolo. Ngizwe sengathi lomthondokazi uyakhushuza ngaphakathi kwesikhindi.


Uma uzokwenza lokhu qaphela ukuthi ulimi olusetshenzisiwe lulingana nomqondo wengane. ITestamente Elidala Nelisha asiyala ngokucacile ukuba singalidli igazi.

Ukuphuza ngokweqile kubangela nokuwa kaningi kanye nezinye izingozi, kuhlanganise nezingozi zomgwaqo. Kubalulekile ukuthi ingane uyifundise nokufunda izincwadi ezibhalwe ngolunye ulimi, kungabi ezolimi lwakho kuphela.

Asenqabi ngenxa yezizathu zempilo kodwa ngenxa yezinkolelo zethu. Kungani oFakazi BakaJehova benqaba ukumpontshelwa igazi?

Unyaka ngamunye, imindeni eminingi iyahlupheka ngenxa yokuthi oyedwa noma bobabili abazali baphuza utshwala ngokweqile. Lapho I" nightie" engiyifakile isinyuke kakhulu amathanga ahlala obala.
Izincwadi ezingcono kakhulu zokufunda ngokuhweba kwangaphambili. Angangidedeli u" daddy" kodwa angizungezise engibambe ngqi ezinqeni.
Ngemuva isithi ukuveza izibunu. Iskhathi kwaku 5pm ntambama, ngisuka empangeni ngibheke ophongolo, kwase kuqala ukuba mnyama kwazise phela kuse busika, ngithe lapho sengizothatha umgwaqo onguthela wayeka ngimiswe owesifazane, ngokuthatheka ubuhle engabubona ngime,. Okwamangaza kakhulu ukuthi ngenkathi beyisika yayihlangana lapho beyisika khona sengathi akwenzekanga lutho, baze babona inhliziyo yayo ukuthi isesiswini, bagwaza inhliziyo kwayilapho ifa khona. Kuningi amfundisa kona ubaba omncane wakhe ngalolusuku ngamafutha enhlwathi.
Nakuba kungakhokhwa mali yesikole lapha, abazali kudingeka bathenge izincwadi, amapeni nezinye izinto.
IZINCWADI-EZINGCONO-KAKHULU-ZOKUFUNDA-NGOKUHWEBA-KWANGAPHAMBILI