Ibhange lezinkampani zokuzikhethela izinketho - Lezinkampani ibhange

Uma umfundi efisa ukwengeza ezinye izifundo, isikhathi kumele sandiswe ukwenelisa lezo zifundo. Yinkqubo yokuqonda nokucacisa ukuba lo mgaqonkqubo uthini kanye kanye kunye neyokubonisana nabantu, nkqubo leyo ethatha ixesha.
Powered by Blogger. Kwa- Zulu Natal Department of Education LTSM Catalogue for Academic Year Grade Subject Language Language Level Publisher Title ISBN Component Price. 2 2 Izimiso Zokuhle Nokuhambisana Nazo CLARCO R 2 Okufanele Kuphawulwe Ngokuklanywa Nokusetshenziswa Kwalezi Ziqondiso Kunezinto ezimbalwa okumelwe uzikhumbule lapho ufunda lezi Ziqondiso. Leli bhange ngoLwesibili lithe izincomo zoMvikeli woMphakathi zokuguqula indlela yokusebenza kwalo ziphazamise amandla erandi ezimakethe.

Umphathi we- SA Reserve Bank osephuma esikhundleni, uNksz Gill Marcus, izolo uhalalisele uMnuz Lesetja Kganyago ( osesithombeni) okunguyena osezothatha izintambo. Izindaba ezilotshwe lapha akusizo ezangempela, khumbula ukwenza ucansi oluphephile njalo nje.

Njengemikhaza, ukhuphe/ izintwala nezikelemu Amagciwane Kunezigidigidi zezinhlobo ezahlukene zamagciwane ezingabanga izinhlobo zezifo ezahlukene Lamagciwane atholakala yonke indawo, emoyeni, emanzini nasemhlabathini, kodwa mancane kakhulu ngeke sikwazi ukuwabona ngamehlo enyama Amasosha omzimba ahleze elwa. Ibhange lezinkampani zokuzikhethela izinketho.
Umhalalisele emuva kwesimemezelo sikaMengameli Jacob Zuma lapho ethe uKganyago uzoqala kulesi sikhundla ngoNovemba 9. SoHlelo lweziFundo lukaZwelonke ( TAHFUZWE) njengoba kukhonjisiwe ngenhla, akumele kusetshenziswe kunoma yiziphi izifundo ezengeziwe ohlwini lwenani lezifundo ezivunyelwe.

IBHANGE loMbuso liphezu kwezinhlelo zokuchitha izincomo zoMvikeli woMphakathi u- Adv Busisiwe Mkhwebane. AMAGQABANTSHINTSHI Ukumisela umgaqonkqubo kuba namagingxi- gingxi.

IBHANGE-LEZINKAMPANI-ZOKUZIKHETHELA-IZINKETHO