Indlela yokubeka ukulahleka kokuyeka futhi uthathe inzuzo esinqunyiwe - Yokubeka ukulahleka


Dec 27, · UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Emazweni aseNtshonalanga, izinkukhu ziningi futhi azibizi.

Beck, uMongameli Jikelele Wabesifazane Abakhululekileyo. Beka phezu kwegalikuni i­ parma ham noma i­ prosciutto.

Le 5 g iquka ityuwa oyigalela ekutyeni kwakunye netyuwa efunyanwa sele isekutyeni. Futhi inyama yayo ithandwa kakhulu kangangokuthi kudliwa amakhilogremu angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu- 33 unyaka ngamunye.

Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Noma kunjalo, imizamo yakhe yaba nemiphumela emihle.


I- 5 g iyafana netispuni enye yetyuwa. Ngaphezu kwalokho, izikhukhukazi zizalela amaqanda abalelwa ezigidini eziyizinkulungwane ezingu- 600 ngonyaka emhlabeni wonke.
Akumelanga ukuba uyitye ityuwa engaphezulu kwe- 5 g ngemini. Ngezinye izikhathi wayekhathala kakhulu kangangokuthi wayelala phakathi nesifundo.

Sizohlola ( 1) indlela amagama eBhayibheli akhethwa ngayo ngezinye izikhathi, ( 2) ukuthi siyini isilo sasendle, ( 3) ukuthi kusho ukuthini ukuthi u- 666 ‘ uyisibalo somuntu, ’ nokuthi ( 4) usho ukuthini u- 6 futhi kungani ephindwe kathathu, okungukuthi, u- 600 ehlanganiswa no- 60 ehlanganiswa no- 6, noma u- 666. Umama wayengafundile kahle futhi ubaba esebenza isikhathi eside kanzima emasimini.

— IsAmbulo 13: 18. Uma njengamanje ungakakhi indlela yokufunda imibhalo engcwele ngemihla ngemihla, qala manje futhi uqhubeke ufunde ukuze uzilungiselele umsebenzi wakho kulempilo futhi nakunaphakade.


Indlela yokubeka ukulahleka kokuyeka futhi uthathe inzuzo esinqunyiwe. Manje fake igalikuni lakho i­ stuffing esithandwa nguwe.

Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla,. Ngaphansi kwesikhumba kanti futhi ufake namaqabunga e­ thyme.

Sekukhona olunye futhi uhlelo lokuqeda igwababa nokushima Ezokungcebeleka /, 1: 27pm / deli mncwabe NGESINYE seziqubu zohlelo iDate My Family yoMzansi Magic lapho abantu abebefuna uthando bejabula uma sebelutholile. Uma usufake i­ stuffing, bopha amaqakala uwahlanganise.

Thela i­ cider phezu kwegalikuni ebese unonga ukuze unandise.
INDLELA-YOKUBEKA-UKULAHLEKA-KOKUYEKA-FUTHI-UTHATHE-INZUZO-ESINQUNYIWE