Ngiphila phambili - Ngiphila phambili

Join Facebook to connect with Sinenhlanhla Zuma and others you may know. Ngiphila phambili.

Mina angilandaba lokuthi umuntu isikhumba sinjani. Ngesikhathi ngikhula, imindeni eminingi yayilwa endaweni esasihlala kuyo.

Facebook gives people the power to share and. Ngazifumana ngingasanakhaya begodu ngiphila.
” 1 4 Akukhona ukuthi umuntu ocabangayo angayifulathela ngokuphelele imali. Ngafundiswa ukuthi indawo yomuntu wesifazane. Emndenini wakithi, abesifazane babebukelwa phansi futhi kwakwethukela abesilisa becela uvo lwabo. Ngazalelwa eMulhouse, enyakatho- mpumalanga yeFrance, edolobheni elaziwa ngobudlova.


Isazi esithile sokusebenza kwengqondo saphawula: “ Ukuba ophuma phambili nocebile akukwenzi uzizwe ugculisekile, wanelisekile, uhlonishwa noma uthandwa ngeqiniso. U- Anna lo obekanebhudango lokuzithomela ibubulo lezambatho nelokobana aragelise iimfundo zakhe phambili emazikweni aphakamileko wezefundo.


Ngiphila labantu bonke. Ingabe ngilwela ukuba ngcono kunabanye?

Ngoba igazi lonke libomvu phansi. Ngiyacikeka yini uma othile enza okuthile kangcono kunami?
SENIYOLITHETHA PHAMBILI ( R) Part 1 Ibhalwe nguCindy Cindarella Osindisiwe Khathwayo Nhliziyo yami ngqondo yamithula, thula uthi nya ungakhali, thula. Kuhleke ukuba sizibuz thina ukuthi yini lena eyayibadina enkulumweni kaJesu.
Okwakuhamba phambili ngukuthi lemfundiso ilukhuni ayilaleleki. Mina ngikhangele ukuthi umuntu ofisa ukuthi ilizwe lethu liye phambili nguye.

Mina ngikhangele ukuthi umuntu ofisa ukuthi ilizwe lethu liye phambili, nguye engimfunayo. Nguye engizabambana izandla laye.

UKUPHUMA PHAMBILI KUKHO KONKE ENGIKWENZAYO: Ingabe nginomuzwa wokuthi kubalulekile ukuzenza kahle izinto? ( The ZC chairman says I hate blacks.

Sinenhlanhla Zuma is on Facebook. Nangaphezu kwalokho bese bekhetha ukumnyibela bamshiya ngamunye ngamunye bangabe besahamba naye.

NGIPHILA-PHAMBILI