I ace ithatha uhlelo oluyisisekelo - Oluyisisekelo ithatha

Source: government USihlalo kaKhongolose e- Free State, uMnuz Ace Magashule,. Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe- Google Amamephu, ifoni yakho ithumela idatha.

Lezi zinto zicace bha Kimi! Akazihluphi ngolwazi oluningi oluyisisekelo lokuphila njengomuntu futhi akafundi ngamakhono. Uma ubhalisela i- Akhawunti ye- Google, sigcina ulwazi oluyisisekelo osinika lona. Kakusho lutho kimi ukuthi iNgqungquthela ithatha siphi isinqumo.

Ukususela kule nyanga, uhlelo lwengqolowa lwePula Imvula luya kuthunyelwa kubo. Thatha ukuhlola kokuvikela.

Source: agriculture Thatha izimpendulo emaqenjini. I ace ithatha uhlelo oluyisisekelo.

Kufanele ngikwenze kucace namhlanje, ukuthi nxa sikhuluma ngokuphikisana nobuholi be- ANC,. Thina kufanele sigxilise wonke amandla ethu ekuthuthukiseni olunye uhlelo.


Namuhla, selokhu ngikuholele kule ndawo, ngenze uhlelo olufanele futhi nginezinhloso Zami. Kuyisibopho sethu ukuthi sicace mayelana nalokhu esikuqoqayo nokuthi sikusebenzisa kanjani ukwenza.

Thatha amazwi athi “ Hlonipha uyihlo nonyoko” eTestamente Elidala njengesibonelo. Sekuyisikhathi sokuba sizikhumbuze ngaloluphawu lwethu oluyisisekelo. Ukwenza izinhlelo ezithile azozuza ngalolu lwazi oluyisisekelo lokuphatha iprojekthi.

I-ACE-ITHATHA-UHLELO-OLUYISISEKELO