Ukukhethwa kwentela okukhethwa kukho intela nathi - Kukho kwentela


Eduze kokuthi " Ukulinganiselwa kwentela, " khetha isithonjana sepensela. Thola isiyingi lapho ungathanda khona ukushintsha izilungiselelo zentela.

Ukuhweba intela yokuhweba okukhethwa kukho; Izinkampani zinikeza izinketho zezitolo;. Umzekelo wenye imbaleki ukubonisa njani ukuzimisela kwethu ukunganikezeli? Kumenyu engakwesokunxele, chofoza Izilungiselelo > Izilungiselelo zenkokhelo > Phatha intela yokuthengiswa. Okukhethwa kukho kokukhethwa kwamasheya;
Hamba nathi Mkhululi wethu, hamba nathi Mkhululi wethu. Mdo 17: 28 suv Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda, na kuwa na uhai wetu.

Hamba nathi [ hahm- bah nah- tee] Mkhululi wethu [ koo- loo- lee way- too] Additional English verses: You are freedom; You are justice;. 2 Okokuqala nje, sibambene ngezihlwitha noSathana nehlabathi lakhe elingendawo.

Kama vile mmoja wenu, mtunga mashairi alivyosema, Maana sisi sote tu wazao wake. Ukukhethwa kwentela okukhethwa kukho intela nathi.

BASENKINGENI abefundisi bamabandla abadoja umqoqi wentela, bezinothisha ngenzuzo etholakala emabandleni bangayikhokhi intela. UMARY DECKER waqal’ ukungenelela ugqatso lwehlabathi esekwishumi elivisayo.

Ukukhethwa kuka 83 okukhethwa kwamasheya; Isikhathi sokuhoxiswa kwangaphambili; Yimuphi umhlane emuva kokuhweba fx ukuhweba;. You Are Holy / Hamba Nathi Hamba nathi Mkhululi wethu, hamba nathi Mkhululi wethu.
All Nathi lyrics sorted by popularity, with video and meanings. 12: 1, 4) Nathi namhlanje, sikugqatso lobomi kwaye iintshaba zethu zifuna ukuthimba ingqalelo yethu, ukusiwisa, ukusiqoba nokusenza singonwabi, size singawufumani umvuzo esiwubekelweyo.

UKUKHETHWA-KWENTELA-OKUKHETHWA-KUKHO-INTELA-NATHI