Umehluko phakathi kokukhethwa kwamasheya kanye namayunithi wabelana ngokukhawulelwe - Kanye kokukhethwa


Piloted a new claims management system called “ Umehluko” offered by Rand Mutual. Implementing the Umehluko claims processing system and.

Employer User Guide. Implementation of the Umehluko integrated claims processing system.

• Reduction in the submission of paper forms and medical. Electronic Reporting Of Work Related Accidents and Diseases via.

• Electronic submission of medical invoices via switching houses. YINI UMEHLUKO PHAKATHI KOKWESULWA KANYE.

Internet based submission of forms. Ukuthi buyini Ubulungiswa Bokubuyisela Esimeni Esifanele; amagugu kanye nemigomo yabo; izigaba.

Statistical information on Umehluko system for the period 04 August. Umehluko phakathi kokukhethwa kwamasheya kanye namayunithi wabelana ngokukhawulelwe.
UMEHLUKO REPORTING.

UMEHLUKO-PHAKATHI-KOKUKHETHWA-KWAMASHEYA-KANYE-NAMAYUNITHI-WABELANA-NGOKUKHAWULELWE