Indlela yokuthungatha phambili - Indlela phambili

( Hu 36: 9; Isam 4: 11 ) Kodwa izinkathazo zomhlaba lo omubi zingenza sicine singasaziqakathekisi izinto eziphathelane lokukhonza. The Revelation Church of God 540 views.

Dec 23, · This feature is not available right now. Indlela yokubona ukuthi sechamile/ seyachama uzozwa kungathi uyavaleleka umunwe[ kubengathi uyawuminca kanje] # NB : ungakhohlwa ukwenza yonke lento ngezandla ezihlanzekile ezinqunywe izinzipho kamnandi ( y).


Lokhu kufakazelwa wukuthi wayeqokwe kathathu kumaSABC Crown Gospel Music Awards ngonyaka odlule, emunxeni weBest Male, Best. Njengoba singoFakazi bakaJehova, sisebenza gadalala ukuze sidumise uJehova uMthombo wokuphila ngeziphiwo esilazo.
Indlela yokuthungatha phambili. Uma isicelo sivunywa, kumele kukhokhwe enye imali yokuthungatha, ukulungisa nokukhipha kanye nesikhathi esengeziwe esedlula leso esibekelwe ukuthungatha.

Officialgoldmax_ dboyz I’ ve never seen a hardworker like Indlela ibuzwa kwaba phambili 🏻 monwabisizungu He is indeed an inspiration to us young men - very worthy of emulation! Nosie_ phewa Keep looking up to him, You will go far.

Indlela esiphila ngayo izatshengisa ukuthi siyasiqakathekisa yini loba hatshi. UMLANDELI womculo wokholo uzongivumela uma ngithi omunye wabaculi abahamba phambili kulezi zinsuku nguNeyi Zimu. Dec 23, · Rev Testi- bytes - This is where we see testimonies from all across RCG branches - Duration: 19: 16. When u have a 79 years old friend and share a.

Please try again later. Waltermokoena A senior cadre and leader imparting knowledge and Wisdom to a Future Leader, Indlela ibuzwa kwaba phambili.

INDLELA-YOKUTHUNGATHA-PHAMBILI