Indlela abasebenzi abangakhetha ngayo imali kubhekwa kanjani - Kubhekwa abasebenzi

Emva konyaka omnye beb- ulewe abasebenzi e- Marikana. Kumele bazi ukuthi uma uyisiqhwaga ushaya omncane ushaye omdala.
Sidlale umphuphe webhola, ikakhulukazi ngesiwombe sesibili. U" Mlox" asondeze umlomo wakhe kowami.

UPaul uthi, “ Ngangiyazisa indlela ayeqotho nayemnene ngayo, futhi ngangivame ukumtshela ukuthi ngizizwa kanjani. Yeka indlela obunganelisa ngayo ubungane bangempela!


Indlela abasebenzi abangakhetha ngayo imali kubhekwa kanjani. Imbovane yazama ukubambelela emcingeni owomileyo wengca owawudlula ngakuyo.
Lokhis i kube ngomnandi kakhulu ungafani nokaBongz ongiqabula ngokwesaba. Izenzo zomngane kaPaul ovuthiwe zamthinta inhliziyo ngokukhethekile ngoba njalo wayethatha isinyathelo sokumbuza ukuthi wayezizwa kanjani.
Ngibenomhlangano nabadlali bami ngoba indlela abadlale ngayo neMilano ayamukelekile. Feb 19, · This feature is not available right now.


Basuke bawuthatha kancane umdlalo ngemuva kokunqoba imidlalo emibili base. Al ufake ulimi emlonyeni ubaba.
Eyayivuya ngayo ayizange ilibone iliza elikhulu lamanzi elalisiza. Angazi kwenzakale kanjani kulokho kusondelana kwethu siphefumulela phezulu.

Emva konyaka omnye beb- ulewe abasebenzi e- Marikana IMilano ibikufanele ukunqoba.

Indlela esisebenza ngayo 7 U- L' ORÉAL ukhuthaza umoya wokukhululeka lapho abasebenzi bengakwazi khona ukuveza. Yokungabi nenye indlela aba- nokwenza ngayo, bagqiba ekulithabatheleni kubo idabi lokulwela imivuzo ephucuki- leyo, kwaye ke ngalonto ba- zibona sebephantsi kocinezelo.

Indlela imbovane eyalihlangula ngayo ihobe Siyamthanda Jiza Wiehan de Jager isiXhosa. Ilanga laligqats' ubhobhoyi kwihlathi elomileyo.

Ngithi ngingakacabangi nokucabanga sibe sesiqabulene. Please try again later.

Ukuhlukahluka kubhekwa njengegugu, ubumfihlo buyahlonishwa, futhi kuyagwenywa ukweqisa phakathi kokuphila kwasemsebenzini nokomuntu siqu. Ukushona kwelanga kukhanga ngokwengeziwe, isidlo simnandi ngokwengeziwe nomculo ujabulisa ngokwengeziwe lapho kuhlanganyelwa nomngane.

Yiqiniso, umkhaya osondelene nabangane abathembekile kumane kuyizici ezimbili nje ezenza ukuphila kube nenjongo. Siyazi ukuthi abasebenzi bethu.

” — IzAga 18: 24. Angimunye nami ngimunye.

INDLELA-ABASEBENZI-ABANGAKHETHA-NGAYO-IMALI-KUBHEKWA-KANJANI