Uhlelo lwesaphulelo sokuthola imali - Uhlelo sokuthola

Umsamo ngeke uhlale unabantu. So angithandi angijabuli ukuzwa nokubona kusiba nomuntu ozibiza ngo Guyuguyu ethi yena uyathwalisa, uma ufuna imali etc, woza kuye.

Uhlelo lwesaphulelo sokuthola imali. Kodwa kusazokhuphukela ngoba ngeke kuhlale kunjalo.

Bengicela abantu. Imali siyayifuna sonke, nami anginayo sine mndeni kodwa akusho kuthi sokufanele silaphe ngamanga, nangomona sihlukumeze ingane zabantu sithwebulane.

Lendoda izovuka ebusuku ungasabi, nizoxoxa izindaba uyihlabele ngenyanga izokutshela yona kuthi ithandani beseyikudonsela imali ke ikhuluma ihayiza. Kuzoba mnandi ekuqaleni uma uqala ukubamba imali yase msamo.

UHLELO-LWESAPHULELO-SOKUTHOLA-IMALI