Ungayenza kanjani imali ngokuhweba ezinketho zokugqoka izimbuzi - Imali ngokuhweba


Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities. B) UJehova wamsiza kanjani uBharuki? Iyo biza kuba ubushake bw’ Imana ko abantu bizihiza umunsi w’ ivuka rya Yesu ntiyari kuwuduhisha. UBHARUKI, unobhala othembekile kaJeremiya, wayesediniwe.

Kubekelwe bucala imali engage R8. Na Yesu ubwe ari ku isi yakabaye yarizihije isabukuru ye y’ amavuko akanadutegeka kujya natwe tubikora.

Okuqukethwe yilelibhuku • Impilo yemfuyo • Ukugula/ Izifo • Ukulapha nokuvikela. Kwakungunyaka wesine wokubusa kwenkosi embi uJehoyakimi, noma cishe ngo- 625 B.

Imfuyo igcinwa kanjani iphilile, nokuthi bangazinakekela kanjani izilwane ezigulayo. Ongakwenza ukugcina imali yempesheni isikhathi eside Ungagwema kanjani ukuthi imali oyongela umhlalaphansi, ingasheshi ukuphela?

Ungayenza kanjani imali ngokuhweba ezinketho zokugqoka izimbuzi. UJeremiya watshela lo nobhala ukuba alobe emqulwini wonke amazwi ayekhulunywe uJehova ngomprofethi ngeJerusalema noJuda, amazwi.

Ibaruwa y’ ubusabe bwahuranyije Joriji Baneti yandikiye Minisitiri w’ Abakozi ba Leta n’ umurimo. Umunsi wo kuvuka kwa Yesu ntuzwi.
Ukuphupha ngamanzi abandayo kumela imicabango emihle enganakekile, imizwa noma izenzo ezivamile. Iningi labantu elithatha impesheni libhekana nezingqinamba emva kokuya empeshenini.

Ngamanye amaxesha abantwana abafundela kwindawo ezingaphucukanga baye bangaqhubi kakuhle esikolweni. Izinto ezinhle ungazinakile noma ongenandaba nazo.

2 bhiliyoni elungiselelwe ukwakha izikolo ukuze kungaphinde kubekho bantwana bafundela kwizindlu zodaka nazo zonke indawo ezingekho mgangathweni.

UNGAYENZA-KANJANI-IMALI-NGOKUHWEBA-EZINKETHO-ZOKUGQOKA-IZIMBUZI