Ukuthi ungathengisa kanjani izinketho zabasebenzi - Kanjani ukuthi

Siyabonga to whoever invented the cellphone, kodwa- ke lamatechnologies, hhayi cha, they can come back to bite you in the buttocks uma ungabhekile! Toggle pynedigation SMIRNOVVOVA.
Ukuthi ungathengisa kanjani izinketho zabasebenzi. Well next time kumele ucophelele ukuthi uyafaka kanjani, nokuthi uyifaka kuphi i- airtime yakho, ungaze uvelelwe umshophi onje futhi. Abanye kwakuba ukuthakatha abanye bephilisa ngayo abanye bahlanganise amakhambi okuvusa imizi uma bebona ukuthi sekuyonakala. Singase futhi siqoqe ulwazi ukuthi isevisi ifinyelelwe futhi isetshenziswe kanjani ( " Idatha yokusetshenziswa" ).

Hahahaha, hawu, kwaze kwakubi lokho, but at least ukukhokhelile, and with i- intresti ngaphezulu. Isisombululo sangaphambili sezinkomba ezine; Umagazini we e g we p g thwebula
Uthe akangabazi ukuthi uNjobo ubulawelwe umona. Le Data Yokusebenzisa ingafaka ulwazi olufana nekheli le- Intanethi ye- Intanethi yekhompuyutha ( isib.

And uthini ngalama- sms owathumela ( noma uwathola) ebusuku uma usebumnandini. Izinkolelo Nezimpawu Ekubonakala Ngazo Umuntu Okhulelwe By Ulwazi Programme on in Culture Uma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya noma engakasho abantu.

Siyabnga ngokusiqaphelisa ngalokhu. For example wake wathumela i- sms ethe phecelezi and wabona only after you clicked the send button ukuthi uthemelele u- ma wakho!

Angazi ukuthi ngisinde kanjani ngoba le ndoda idutshulwe sinayo abafana abavele baqhamuka esikhaleni bayicoboshisa ngibuka ngavele ngamelwa ingqondo ngangazi ukuthi ngizokwenzenjani njengoba bengingaphethe lutho, ” kusho uMnyandu. Uthe uyazi ukuthi naye izinsuku zakhe zibaliwe.

Kwakuhluka kuphela ukuthi umuntu yena uwusebenzisa kanjani. Ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesiZulu ulimi lwasekhaya ngohlelo lwe CAPS kubafundi bebanga le 10 ezikoleni ezimbili esiyingini saseMhlathuzana.


Umuthi wentando umuthi owawukhona ngisho kubantu basemandulo kodwa babewusebenzisa ngenye indlela ngoba umuntu oyinyanga noma oyisangoma babengamniki umuntu ongaganile.
UKUTHI-UNGATHENGISA-KANJANI-IZINKETHO-ZABASEBENZI